A. R. DOSHI9423160371West
74.922858
74.922858
RASHINKARJAT-BARAMATI HIGHWAYAHMEDNAGAR MAHARASHTMaharashtraAHMEDNAGAR MAHARASHT414403Night security2489250233Day care248250010
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
100,107
0
0
0
0
ADARSH AUTOMOBILES9823782823West
18.562112
73.924628
PUNEPUNE AHMEDNAGAR ROADPUNEMaharashtraPUNE411014WADGAON SHERI27010100RAKSHAK HOSPITAL40770777
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,108
0
0
0
0
ALFA SERVICE STATION, NAIGAON9822876777West
18.488631
74.085941
NAIGAONPUNE SOLAPUR ROAD,PUNEMaharashtraPUNE412201
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,110
1
0
0
1
ALFA SERVICE STATION, WAKDEWAD9822876777West
18.5374
73.850731
PUNEOLD PUNE MUMBAI HIGHWAYPUNEMaharashtraPUNE411012
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,111
0
0
0
0
AMIT SERVICE CENTRE9822439595West
18.143793
73.853754
BHORMAHAD PANDHARPUR ROADPUNEMaharashtraPUNE412206
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,112
0
0
0
0
ANANT OIL AGENCIES9822068799West
19.388868
74.64786
RAHURIAHMEDNAGAR MAHARASHTAHMEDNAGAR MAHARASHTMaharashtraAHMEDNAGAR MAHARASHT413705Rahuri police station2426232433Rahuri gramin rugnalay2426232403
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
100,113
0
0
0
0
ASHISH PETROLEUM9623239393West
18.274073
74.318008
MORGAONMORGAON NIRA ROADPUNEMaharashtraPUNE412304MORGAON POLICE STN.2112272133HAKE HOSPITAL MORGAON9822445368
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,114
0
0
0
0
ASHOK PETROLEUM9823161798West
18.474773
74.273983
YAWATPUNE SOLAPUR HIGHWAYPUNEMaharashtraPUNE412214Yewat Police2119274233Government hospital2119274678
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,116
0
0
0
0
DESHMUKH PETROLEUM9921010009West
18.488571
73.857154
PUNEPUNE SATARA ROADPUNEMaharashtraPUNE411009Dattawadai202442861Rao Hospital2066246800
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,118
0
0
0
0
BHARAT PETROL DEPOT, NAVI PETH9422004967West
18.50784
73.843903
PUNELAL BAHADUR SHASTRI ROADPUNEMaharashtraPUNE411030DATTAWADI POLICE STATION2024220205POONA HOSPITAL2024532438
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,119
1
0
0
0
BHARAT PETROL DEPOT, TILAK TOA9850974715West
18.502366
73.856892
PUNETILAK ROADPUNEMaharashtraPUNE411030SWARGATE9823715958GOKHALE HOSPITAL2024444367
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,120
1
0
0
0
BHAGAVATIPUR VK SSK LTD.9423787397West
19.545573
74.532218
KOLHARAHMEDNAGAR MAHARASHTAHMEDNAGAR MAHARASHTMaharashtraAHMEDNAGAR MAHARASHT413710
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,121
0
0
0
0
BRIGHT STAR SERVICES9823042220West
18.525667
73.876791
PUNESTATION ROADPUNEMaharashtraPUNE411001
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,123
0
0
0
0
RAJENDRA FUEL CENTRE9552605757West
18.488943
74.035853
LONI KALBHORPUNEPUNEMaharashtraPUNE412201loni police station2026913260shivam hospital9370108108
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
100,124
0
0
0
0
D. G. MUTHA9404989578West
18.828422
74.371085
SIRURPUNE AHMEDNAGAR ROADPUNEMaharashtraPUNE412210SHIRUR POLICE. STN.2138222139M.M.DHADIWAL HOSPITAL2138225599
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
100,125
0
0
0
0
DATTA AUTOMOBILESWest
18.3365405398024
73.8533310846558
KHED SHIVAPURPUNE BANGALORE HIGHWAYPUNEMaharashtraPUNE412205Rajgad2024384252Rajgad9850604100
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
100,126
0
0
0
0
DEEPAK PETROLEUM, KURDUWADI9970313199West
18.092348
75.413319
KURDUWADIBARSHI PANDHARPUR ROAD,SHOLAPUR MAHARASHTRAMaharashtraSHOLAPUR MAHARASHTRA413208KURDUWADI POLICE STATION2183223333KADAM SURGICAL HOSPITAL9922889678
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
100,127
0
0
0
0
DR.VITHALRAO V.P. SSK9049687047West
19.574475
74.503139
PRAVARANAGAR,RAHATAAHMEDNAGAR MAHARASHTAHMEDNAGAR MAHARASHTMaharashtraAHMEDNAGAR MAHARASHT423712
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,129
0
0
0
0
FAMOUS AUTO CENTREWest
18.527304
73.842575
PUNEFERGUSSON COLLEGE ROADPUNEMaharashtraPUNE411005Modern Police Station2025536263Deendayal Memorial2039614043
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,130
0
0
0
0
HARIKISON AUTO SERVICE9923101464West
19.084855
74.735008
AHMEDNAGARStation RoadAHMEDNAGAR MAHARASHTMaharashtraAHMEDNAGAR MAHARASHT414001Kotwali2412416117AnandKrishiji2412470618
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
100,132
0
0
0
0
HUTATMA RAJGURU SERVICES9766616047West
18.843187
73.881303
CHANDOLIPUNE NASHIK HIGHWAYPUNEMaharashtraPUNE422201
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,133
0
0
0
1
JAIHIND HIGHWAY SERVICE STATIO9890140070West
18.638711
73.795854
PUNEPUNE MUMBAI ROADPUNEMaharashtraPUNE411019Chinchwad Station2027452645Niramaya Hospital2027607777
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
100,134
1
0
0
0
JANATA AUTOMOBILES9763093912West
18.515519
73.86773
PUNELAXMI ROADPUNEMaharashtraPUNE411002
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,135
0
0
0
0
GHUMATKAR PETROLEUM9766503300West
18.860443
73.890524
RAJGURUNAGARPUNE NASHIK HIGHWAYPUNEMaharashtraPUNE410505
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,136
0
0
0
0
K.B. LAHOTI, SANGAMNER9860989807West
19.56954
74.212357
SANGAMNERAHMEDNAGAR MAHARASHTAHMEDNAGAR MAHARASHTMaharashtraAHMEDNAGAR MAHARASHT422101Police station2425225333Chaitanya Hospital9822322050
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,137
0
0
0
0
KANCHAN SERVICE STATION9822886958West
18.515545
73.867699
PUNEEAST STREETPUNEMaharashtraPUNE411001
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,139
0
0
0
0
MANAKCHAND & SONS9822048408West
19.097289
74.745947
AHMEDNAGARAHMEDNAGAR MAHARASHTAHMEDNAGAR MAHARASHTMaharashtraAHMEDNAGAR MAHARASHT414001kotwali police station2412416117Deshpande accidental hospital2412346480
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
100,143
0
0
0
0
MEHROFI TRADERS9850134444West
18.532671
73.842569
PUNEGANESH KHIND ROADPUNEMaharashtraPUNE411016Shivaji nagar2025536263Sancheti Hospital2039613587
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,144
0
0
0
0
MOHANISH AUTO CENTRE9890024177West
18.534497
73.87922
PUNEBUND GARDEN ROADPUNEMaharashtraPUNE411001KOREGAON PARK2026152222JEHANGIR HOSPITAL2066811000
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
100,146
0
0
0
0
N. M. MANKAR9960161747West
18.565352
73.849942
PUNEELHINSTONE ROADPUNEMaharashtraPUNE411003
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,147
0
0
0
0
1 - 30Next